Länkar

Ekonomiska länkar

SLU Institutionen för ekonomi, Uppsala

Beijer Institute The International Institute of Ecological Economics

Economic Journals Sökmotor specialiserad på ekonomiska tidskrifter

EEA European Economic Association

ERN Economic Research Network

FIEF Stiftelsen Fackföreningsrörelsens Institut för Ekonomisk Forskning

Finanspolitiska rådet

IFAU Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

IIES Institute for International Economic Studies

IMF International Monetary Fund

IFN Institutet för Näringslivsforskning

KI Konjunkturinstitutet

NBER National Bureau of Economic Research

NetEc The NetEc Group har samlat en mängd ekonomiska länkar här

OECD Organisation for Economic Co-Operation and Development

Ratio Näringslivets forskningsinstitut

SCB Svenska statistiska centralbyrån

SNS Studieförbundet Näringsliv och Samhälle

SOFI Institutet för social forskning

SWOPEC Swedish Working Papers in Economics

WOPEC Working Papers in Economics

Nationalekonomiska lokalföreningar i Sverige

Nationalekonomiska Föreningen i Umeå, kontakt: Mathilda Eriksson (kassör), Sveagatan 24, 903 27 Umeå.

Nationalekonomiska institutioner vid svenska universitet

Nedan finns en förteckning universitet och högskolor samt andra institut och organisationer med nationalekonomisk anknytning. Finner du att din institution saknas eller att någon webbadress är felaktig kan du sända in uppgift till Elisabeth Gustafsson.

Svenska handelshögskolor och nationalekonomiska institutioner vid svenska universitet

Handelshögskolan i Göteborg

Handelshögskolan i Stockholm

Nationalekonomiska institutionen, Karlstads universitet

Nationalekonomiska institutionen, Linköpings universitet

Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap, Luleås tekniska universitet

Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet

Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet

Nationalekonomiska institutionen, Umeå universitet

Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet

Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet

Institutionen för ekonomi, statistik och informatik, Örebro universitet

Länkar till i stort sett alla nationalekonomiska institutioner i världen får du genom EDIRC som har adressen: http://edirc.repec.org/

Riksbankens pris i ekonomiska vetenskaper

Sveriges Riksbanks pris i ekonomiska vetenskaper till Alfred Nobels minne instiftades i samband med Riksbankens trehundraårsjubileum 1968. Priset delas ut varje år till den eller de personer som inom ekonomisk vetenskap utfört ett arbete av framstående betydelse. Kungliga Vetenskapsakademien utser ekonomipristagare enligt samma principer som gäller för Nobelpriset.

Läs mer om ekonompriset på Nobelprize.org och på Riksbankens sidor.