Skip to content

Nationalekonomiska Föreningen

För alla som är intresserade av nationalekonomi och vill ha tillgång till ett nätverk av likasinnade, möjligheter till kunskapsutbyte, karriärmöjligheter och en plattform för att påverka och diskutera ekonomiska frågor.

OM FÖRENINGEN

Nationalekonomiska Föreningen främjar studier inom nationalekonomi och bidrar till att utreda nationalekonomiska frågor genom föredrag, diskussioner och utgivande av tidskriften Ekonomisk Debatt. Nationalekonomiska Föreningen bildades 1877.

Föreningen arrangerar normalt fem medlemsmöten per år. Till mötena bjuds i huvudsak nationalekonomer in för att diskutera en aktuell fråga inom ämnet. Diskussionerna publiceras ett visst antal gånger i Ekonomisk Debatt varje år och de kan läsas om under föreningens förhandlingar (från 1877).

Nationalekonomiska Föreningen ansvarar även för två stiftelser, Bankdirektör JH Palmes fond samt Stiftelsen Assar Lindbeck-medaljen. Läs stadgar för Bankdirektör JH Palmes fond för ekonomisk upplysning och ekonomisk forskning här: Stadgar JH Palme (pdf). Läs stadgar för Stiftelsen Assar Lindbeck-medaljen här: Stadgar SALM (pdf)

MÖTEN & FÖRHANDLINGAR

Till hösten kommer nummer 5/2024 av Ekonomisk Debatt ut. Redan nu finns dock en artikel från samma nummer tillgänglig. Artikeln, med titeln ”AI, ekonomin och skattepolitikens framtid”, är skriven av @spencerbastani och @daniwaldenstrom.

Läs online här: https://www.nationalekonomi.se/artikel/ai-ekonomin-och-skattepolitikens-framtid/

Nu finns ett nytt nummer av Ekonomisk Debatt ute!

I nr 4/2024: Temanummer om Afrikas utmaningar och möjligheter: Översiktsartiklar om den ekonomiska och sociala utvecklingen, handeln, den nya svenska biståndspolitiken.

Visa fler