Hoppa till huvudinnehåll

GDPR

Fr.o.m. den 25 maj 2018 gäller en ny lagstiftning för hela EU, General Data Protection Regulation (GDPR). I Sverige kallas den för dataskyddsförordningen.  Lagstiftningen syftar till att stärka enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda deras personuppgifter. GDPR ersätter personuppgiftslagen (PUL).

Du kan läsa mer om GDPR på Datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

Du kan läsa om vår personuppgiftspolicy och våra allmänna villkor (gällande): https://www.nationalekonomi.se/nationalekonomiska-foreningen/personuppg…

Vad vi sparar och hur vi behandlar uppgifterna:

Kontouppgifter

Vi hanterar inga kontouppgifter på webbplatsen, betalningar sköts av extern part (Payson AB) som är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som behandlas i och med ett köp (betalning av medlemskap eller prenumeration).

Medlemskap och prenumeration

Registrering, förnyelse och hantering av medlemskap och prenumeration: Vi sparar och behandlar namn, postadress, epost och telefonnummer om dessa uppges. Syfte: Uppgifterna behöver vi för att registrera korrekt medlemskap och upprätta ett medlemskonto. Alla medlemmar har tillgång till sina egna uppgifter i sina användarkonton som upprättas på webbplatsen https://www.nationalekonomi.se/user

Personuppgifterna uppdateras av medlemmen själv på detta användarkonto eller genom att kontakta sekreterare i Nationalekonomiska Föreningen eller webbansvarig för webbplatsen.

Vissa personer med administrativa uppgifter har behörighet till personuppgifterna.

Uppgifterna används för att avisera om medlems- och prenumerationsavgifter, skicka kallelser till årsmöten och andra sammankomster, för medlemsadministration inom ramen för föreningens verksamhet, samt för postutskick av tidskriften Ekonomisk Debatt (som ingår som medlemsförmån).

Registerutdrag sker ur databasen som hanterar användarkonton med personuppgifter för ovan beskrivna ändamål. Adresslistor till utskick av tidskriften Ekonomisk Debatt skickas i krypterad form till tryckeri.

Dessa tidsgränser gäller för utgallring av personuppgifter:

  • När du har skapat ett användarkonto (i syfte att bli medlem eller upprätta en prenumeration) gallras alla uppgifter bort om du inte har aktiverat ditt medlemskap (genom att betala medlemsavgiften) när 3 månader har gått.
  • Om du är medlem, men inte betalar din medlemsavgift gallras alla uppgifter bort när 12 månader har gått.
  • Om du säger upp ditt medlemskap eller din prenumeration gallras alla dina uppgifter bort skyndsamt och inom en månad.

Rutiner och dokumentation

Nationalekonomiska Föreningen dokumenterar och har rutiner för all lagring av personuppgifter. Vi motiverar lagringen med ett syfte och säkerställer att radering sker när uppgifterna inte längre uppfyller syftet. All hantering av personuppgifter sker krypterat och med säker överföring.

Enligt lag kan vi vara skyldiga att dela dina personuppgifter med en tredje part. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, eller begära radering av dina uppgifter. Om du begär radering upphör medlemskap och prenumeration.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för medlems- och prenumerationsuppgifter via vårt användarkonto är styrelsen för Nationalekonomiska Föreningen. Kontakt: [email protected] eller [email protected]

Betalningar sköts av Payson AB, här finns deras avtal som personuppgiftsansvarig: https://www.payson.se/sv/integritet-och-sakerhet

Externa parter och personuppgiftsbiträden

Nationalekonomiska Föreningen anlitar Ljungbergs Tryckeri AB för utskick av Ekonomisk Debatt enligt avtal: http://www.ljungbergs.se/om-oss/dataskyddspolicy-39604612.

Personuppgiftsbiträde för webbplatsen är Binero AB som är Nationalekonomiska Föreningens webbleverantör enligt avtal: https://www.binero.se/wp-content/uploads/2018/04/ToS_BineroAB_HOSTING_S…

Nationalekonomiska Föreningen anlitar därutöver Fru Olsson AB för hantering av adresslistor och fakturering vad gäller medlemmar, prenumeranter samt utskick av friexemplar, som inte hanteras i föreningens webbaserade medlemsdatabas.