Skip to content

Medlemskap

Nationalekonomiska Föreningen (NEF) grundades 1877 och har både en akademisk tyngd och en självklarhet i den akademiska och politiska debatten genom sin möjlighet att bidra till ett allmänt kunskapshöjande.

Föreningen har dels en viktig inomvetenskaplig roll genom att samla forskare inom samma fält och dels kan den stå som brygga mellan akademi och praktik. Kärnverksamheten för NEF är tidskriften Ekonomisk Debatt. Den är ett bra och unikt sätt att hålla koll på svensk nationalekonomisk forskning. Ekonomisk Debatt syns och citeras regelbundet i andra medier: både nyhets- och opinionstexter. 

Nationalekonomiska Föreningen anordnar regelbundet möten: två återkommande inslag är ett möte med finansministern på hösten och ett möte med riksbankschefen på våren. 

Som medlem får du Ekonomisk Debatt som medlemsförmån samt förhandstur till de möten Föreningen anordnar. 

Notera att medlemskap tecknas för ett kalenderår (januari-december). Blir du medlem i oktober-december bjuder vi på nästkommande års medlemskap. Har du frågor eller funderingar? Tveka inte att höra av dig till Föreningens sekreterare, Gabriel Nilsen, på [email protected]

Typer av medlemskap: 
         1) Ordinarie medlemskap: 400 kr per år 
         2) Studentmedlemskap: 200 kr per år (högst 3 år) 
         3) 5-årsmedlemskap: 1600 kr per femårsperiod (4 årsavgifter)
         4) Ständigt medlemskap: 6000 kr (15 årsavgifter)​​​​​​

Endast den som redan är medlem kan teckna ett 5-årsmedlemskap eller ständigt medlemskap. 

Vill Du ansöka om medlemskap? Gör det här

Styrelsen kommer att ta upp frågan om ditt godkännande vid nästa styrelsemöte. Under tiden kommer du dock att få tillgång till medlemsförmånerna.

Elektroniskt utskick av kallelser

Kallelser till Nationalekonomiska Föreningens medlemsmöten skickas enbart via e-post. 

Enbart prenumeration 

Enbart prenumeration kostar (8 nummer) 800 kr per år och du får automatiskt förfrågan om att förnya prenumerationen varje år (det kostar dock endast kostar 400 kr att bli medlem, och då ingår tidskriften som en förmån).

För prenumeranter bosatta utanför Sverige tillkommer 300 kr för att täcka portokostnaden. Notera att en prenumeration tecknas för ett kalenderår (januari-december). Tecknar du en prenumeration oktober-december bjuder vi på nästkommande år. 

Vill Du teckna en prenumeration? Gör det här!

Har du frågor eller funderingar? Kontakta sekreteraren på [email protected].

Medlemmar i Nationalekonomiska Föreningen får tidskriften som medlemsförmån. Ett medlemskap kostar 400 kr per år. Vill Du hellre ansöka om medlemskap? Gör det här