Skip to content

Nationella konferensen

I Sverige hålls regelbundet nationella konferenser i nationalekonomi där akademiker kan presentera ny forskning för varandra och andra. Den första konferensen arrangerades i Lund 2010, följt av Uppsala 2011, Stockholm 2012 och Umeå 2014. Konferensen 2016 ägde rum i Göteborg. Från och med 2014 har Nationalekonomiska Föreningen ansvaret för konferensen. Konferensen år 2018 ägde rum i Växjö. Under pandemiåren 2020-2021 hade konferensen uppehåll. 2022 ägde konferensen år vid Handelshögskolan i Stockholm. År 2024 äger konferensen rum i Lund. Läs mer om årets konferens här.

Varför en svensk konferens? Internationaliseringen av forskning och undervisning i nationalekonomi har gått långt, så frågan varför en svensk konferens behövs är väl värd att ställa. Vårt svar är att ämnets nationella roll – i policyfrågor, i akademisk utbildning och i det forskningspolitiska landskapet – är viktig för oss som utövar ämnet i Sverige. Härutöver finns ett uppenbart värde i att utveckla den nationella arbetsmarknaden – både den akademiska och den icke-akademiska – genom ett forum där många representanter för båda sidor av denna marknad kan mötas.

Läs mer om den nationella konferensen och det första mötet i följande artikel i Ekonomisk Debatt.