Lund 2010

Den första nationella konferensen i nationalekonomi hölls den 1-2 oktober 2010 på Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Se konferensprogram och ytterligare information kring mötet här: Program

Se även arrangörskommitténs redogörelser för konferensen i Ekonomisk Debatt

Informationsmaterial från konferensen (pdf) nedan: