Nästa möte

Internationella klimatförhandlingar   

Talare: Bård Harstad, Universitetet i Oslo, och John Hassler/Per Krusell, IIES

Dag och tid:tisdagenden 19 september 2017, kl. 19.0020.30 samt efterföljande mingel 

Plats:Sal KAW, Handelshögskolan i Stockholm, Sveavägen 65. Använd ingången på Bertil Ohlins gata. 

Nationalekonomiska Föreningen