Nästa möte

Penningpolitiska utmaningar - att väga idag mot imorgon 
 
Talare: Riksbankschef Stefan Ingves 

Kommentator: Hilde Björnland, BI  Norwegian Business School

Dag och tid: tisdagen den 16 maj kl 12.30-14.00

Lokal: Torsten Handelshögskolan