Företagsamhetens ekonomiska teori och politiska villkor - en explorativ betraktelse