Den svenska fordonsbesiktningen – regleringens existensberättigande och välfärdseffekter av reformen

Nationalekonomiska Föreningen