Elektroniskt utskick av kallelser

Kallelser till Nationalekonomiska Föreningens medlemsmöten skickas numer enbart via e-post till de medlemmar som har angett en e-postadress. Om du inte har någon e-postadress registrerad hos oss, men önskar få kallelser elektroniskt så kan du anmäla dig till e-postutskick genom att mejla till sekreterare.nef@gmail.com.

Nationalekonomiska Föreningen