Om Nationalekonomiska Föreningen

Nationalekonomiska Föreningen främjar studier inom nationalekonomi och bidrar till att utreda nationalekonomiska frågor genom föredrag, diskussioner och utgivande av tidskriften Ekonomisk Debatt. Nationalekonomiska Föreningen bildades 1877.

Föreningen arrangerar normalt fem medlemsmöten per år. Till mötena bjuds i huvudsak nationalekonomer in för att diskutera en aktuell fråga inom ämnet. Diskussionerna publiceras ett visst antal gånger i Ekonomisk Debatt varje år och de kan läsas om under föreningens förhandlingar (från 1877).

Till föreningens möten bjuds ekonomer och beslutsfattare in för att diskutera aktuella ekonomisk-politiska frågor. Vissa diskussioner publiceras i Ekonomisk Debatt. Samtliga diskussioner finns återgivna under föreningens förhandlingar (från 1877).

Läs mer om stadgarna här

Läs mer om styrelsen här

Läs mer om medlemskap här


Sidan senast uppdaterad 21 november 2017