Om Nationalekonomiska Föreningen

Nationalekonomiska Föreningen främjar studier inom nationalekonomi och bidrar till att utreda nationalekonomiska frågor genom föredrag, diskussioner och utgivande av tidskriften Ekonomisk Debatt.

Föreningen arrangerar normalt fem medlemsmöten per år. Till mötena bjuds i huvudsak nationalekonomer in för att diskutera en aktuell fråga inom ämnet.

Nationalekonomiska Föreningen