Nationalekonomiska lokalföreningar i Sverige

Nationalekonomiska Föreningen i Umeå, kontakt: Mathilda Eriksson (kassör), Sveagatan 24, 903 27 Umeå.