Nationalekonomiska institutioner vid svenska universitet

Nedan finns en förteckning universitet och högskolor samt andra institut och organisationer med nationalekonomisk anknytning. Finner du att din institution saknas eller att någon webbadress är felaktig kan du sända in uppgift till Elisabeth Gustafsson.

Svenska handelshögskolor och nationalekonomiska institutioner vid svenska universitet

Handelshögskolan i Göteborg

Handelshögskolan i Stockholm

Nationalekonomiska institutionen, Karlstads universitet

Nationalekonomiska institutionen, Linköpings universitet

Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap, Luleås tekniska universitet

Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet

Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet

Nationalekonomiska institutionen, Umeå universitet

Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet

Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet

Institutionen för ekonomi, statistik och informatik, Örebro universitet

Länkar till i stort sett alla nationalekonomiska institutioner i världen får du genom EDIRC som har adressen: http://edirc.repec.org/