Riksbankens pris i ekonomiska vetenskaper

Sveriges Riksbanks pris i ekonomiska vetenskaper till Alfred Nobels minne instiftades i samband med Riksbankens trehundraårsjubileum 1968. Priset delas ut varje år till den eller de personer som inom ekonomisk vetenskap utfört ett arbete av framstående betydelse. Kungliga Vetenskapsakademien utser ekonomipristagare enligt samma principer som gäller för Nobelpriset.

Läs mer om ekonompriset på Nobelprize.org och på Riksbankens sidor.