Assar Lindbeck-medaljen

Assar LindbeckStiftelsen Assar Lindbeck-medaljen initierades av Nationalekonomiska Föreningen för att stimulera nationalekonomisk forskning och till hedrande av professor Assar Lindbecks mångskiftande och banbrytande insatser inom nationalekonomisk forskning.

Syftet med medaljen är att främja den nationalekonomiska forskningen i Sverige genom utdelandet av ett penningpris på f n 200 000 kr till en ekonom som under utdelningsåret fyller högst 45 år.

Det är nu dags att utse en mottagare av den femte Assar Lindbeck-medaljen. Nominering av pristagare kan göras av svenska akademiska institutioner i nationalekonomi eller finansiell ekonomi eller av medlemmar i Nationalekonomiska Föreningen. För innevarande års pris gäller att nominerade personer måste vara födda 1970 eller senare och vara svenska medborgare eller stadigvarande bo i Sverige. Till varje nominering skall en kort motivering bifogas.

Nomineringar skickas med e-post till sekreterare.nef@gmail.com eller med brev till Nationalekonomiska Föreningen, c/o Elisabeth Gustafsson, Institutet för Näringslivsforskning, Box 55665, 102 15 Stockholm. 

Stiftelsen och dess verksamhet har möjliggjorts genom generösa bidrag från SEB, SHB, Nordea, Swedbank, Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser, Carnegie, OMX, Karl-Adam Bonnier Stiftelse, Handelshögskolan i Stockholm och Foundation for Economics and Law.

Stiftelsens styrelse utgörs av Nationalekonomiska Föreningens styrelse. Stiftelsens kontaktperson är föreningens ordförande Peter Englund, e-post: peter.englund@hhs.se. 

Pristagare

2015 Oskar Nordström Skans
2013 Mariassunta Giannetti                         
2011 Per Strömberg
2009 David Strömberg och Jakob Svensson
2007 Tore Ellingsen

 

Nationalekonomiska Föreningen