Länkar

Ekonomiska länkar

SLU Institutionen för ekonomi, Uppsala

Beijer Institute The International Institute of Ecological Economics

Economic Journals Sökmotor specialiserad på ekonomiska tidskrifter

EEA European Economic Association

ERN Economic Research Network

FIEF Stiftelsen Fackföreningsrörelsens Institut för Ekonomisk Forskning

Finanspolitiska rådet

IFAU Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

IIES Institute for International Economic Studies

IMF International Monetary Fund

IFN Institutet för Näringslivsforskning

KI Konjunkturinstitutet

NBER National Bureau of Economic Research

NetEc The NetEc Group har samlat en mängd ekonomiska länkar här

OECD Organisation for Economic Co-Operation and Development

Ratio Näringslivets forskningsinstitut

SCB Svenska statistiska centralbyrån

SNS Studieförbundet Näringsliv och Samhälle

SOFI Institutet för social forskning

SWOPEC Swedish Working Papers in Economics

WOPEC Working Papers in Economics