Genmäle av Lars Söderström: Låginkomstproblemet är en principsak