Att styra allmänningar – en studie av svenska bostadsrättsföreningar

Nationalekonomiska Föreningen