Förhandlingar 2017

 

Nationalekonomiska Föreningens sammanträde onsdagen den 27 september 2017

Budgetpropositionen för 2018
Talare: Finansminister Magdalena Andersson 
Kommentatorer: Oskar Nordström Skans, Uppsala universitet, Anna Öster, chefekonom Länsförsäkringar

 

Nationalekonomiska Föreningens sammanträde onsdagen den 8 juni 2017

Nya tankar om stabiliseringspolitiken 
En diskussion utifrån Ekonomisk Debatts temanummer  

Talare:  David Domeij, HHS, Tore Ellingsen, HHS, John Hassler, IIES, och Lars Jonung, Lunds universitet 

 

Nationalekonomiska Föreningens sammanträde onsdagen den 19 april 2017

Är Box-modellen lösningen på kapitalinkomstbeskattningens problem?

Inledare: Sven-Olof Lodin, Stockholms universitet

Kommentatorer: Spencer Bastani, Linnéuniversitet, och Mats Persson, Stockholms universitet.

Nationalekonomiska Föreningens sammanträde torsdagen den 23 mars 2017

Kan industrin behålla sin märkessättande roll i lönebildningen?

Talare: Lars Calmfors, Stockholms universitet och IFN 

Kommentatorer: Torbjörn Johansson, LO, och Mats Kinnwall, Skogsindustrierna

Nationalekonomiska Föreningen