Förhandlingar 2017

Nationalekonomiska Föreningens sammanträde onsdagen den 19 april 2017

Är Box-modellen lösningen på kapitalinkomstbeskattningens problem?

Inledare: Sven-Olof Lodin, Stockholms universitet

Kommentatorer: Spencer Bastani, Linnéuniversitet, och Mats Persson, Stockholms universitet.

Nationalekonomiska Föreningens sammanträde torsdagen den 23 mars 2017

Kan industrin behålla sin märkessättande roll i lönebildningen?

Talare: Lars Calmfors, Stockholms universitet och IFN 

Kommentatorer: Torbjörn Johansson, LO, och Mats Kinnwall, Skogsindustrierna