Sekulär stagnation – vad är det, finns det och hur påverkar det penningpolitiken?

Nationalekonomiska Föreningen