Skatteverket i Solna söker kvalificerad nationalekonom

Skatteverket

Vill du vara med och utveckla Skatteverkets analysverksamhet?

Vi förstärker analysstaben med ytterligare två kvalificerade nationalekonomer.

I samband med Skatteverkets omorganisation bildas en analysstab direkt underställd generaldirektören. Syftet med analysstaben är att stödja ledningen med kvalificerade beslutsunderlag och att genomföra analyser på uppdrag av verksledningen och regeringen. Analysstaben har en central roll i verksamheten genom att bidra med underlag till Skatteverkets strategier och prioriteringar och visa på effekter och konsekvenser.

Dina arbetsuppgifter som kvalificerad nationalekonom på analysenheten innebär att du kommer att analysera konsekvenser av förändrade skatteregler, göra effektutvärderingar av särskilda utvecklingsprojekt och bidra med analyser till regeringsuppdragen. I arbetsuppgifterna ingår också att följa den nationalekonomiska forskningen på området samt att utveckla analysmetoder och modeller.

Senaste ansökningsdatum är 21 augusti.

Läs mer på Skatteverkets hemsida under rubriken Kvalificerad nationalekonom, Solna.

Dela: 

Nationalekonomiska Föreningen