Handelshögskolan Örebro universitet söker professor i nationalekonomi

Annonsen finns i sin helhet på hemsidan för Örebro universitet här www.oru.se/ledigajobb

 

Dela: 

Nationalekonomiska Föreningen