Alltför långtgående slutsatser om implikationerna av sekulär stagnation för penningpolitiken