Kapitalmarknaden i ekonomisk politik – det är bra med låga räntor