Myrdalspriset 2017 till Timo Boppart och Per Krusell

Myrdalspriset för bästa artikel i Ekonomisk Debatt 2017 har tilldelats Timo Boppart och Per Krusell vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet för artikeln Hur mycket vi arbetar – dåtid, nutid och framtid. Artikeln publicerades i Ekonomisk Debatt nr 1, 2017.​ Läs juryns motivering och mer om priset här.