Inbjudan till workshop

Inbjudan till workshop, frågor kring samhällsekonomisk kalkyl, Stockholm den 25–26 april

Du inbjuds att delta i ett öppet seminarium och workshop som behandlar användningen av samhällsekonomiska kalkyler som en grund för beslutsfattande i offentlig sektor. Seminariets fokus ligger på tillämpningar inom transportsektorn men också användningen miljötillämpningar såväl som flera generella utmaningar för analysen tas upp.

Genom att följa denna länk kommer du till ett preliminärt program liksom en sida för registrering.