Var kvinnor svåra att organisera? En analys av fackföreningsmedlemskap kring förra sekelskiftet