Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse

www.forskningsstiftelserna.handelsbanken.se

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse inbjuder härmed forskare i ekonomiska ämnen att senast den 31 januari 2019 inkomma med ansökningar rörande

  • Browaldhstipendier
  • Forskningsprogram
  • Forskarutbyte och spridning

Vid höstens ansökningstillfälle kan prefekter vid institutioner med ekonomisk forskning nominera doktorer, som under läsåret 2018/2019 har försvarat excellenta avhandlingar, till Wallanderstipendier. Dessa postdoktorala stipendier ger mottagarna möjlighet till fortsatt forskning under tre år. Stipendierna kan inte sökas av de nydisputerade själva.

Doktorander kan till hösten ansöka om Hedeliusstipendier för forskarutbildning utomlands och disputerade forskare om anslag för Forskarutbyte och spridning.

Sista dag för ansökan för nomineringar och ansökningar till hösten är 15 september 2019.

Ansökan sker elektroniskt via stiftelsernas hemsida:

www.forskningsstiftelserna.handelsbanken.se