250 miljarder fattigare! Svensk produktivitetsutveckling 1950–2027