I syfte att nå ut till fler personer med föreningens aktiviteter öppnar vi tillfälligt upp två möten för personer som inte är medlemmar.  

Torsdag 31 januari
Bör riksdagen få mer makt relativt regeringen?

Professorerna Johannes Lindvall och Jan Teorell (Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet) talar om hur Sverige kan styras framöver och om det demokratiska systemet behöver reformeras för att öka stabiliteten. Professor Torsten Persson (IIES vid Stockholms universitet) kommenterar.
Läs mer om mötet här. 

Tisdag 5 februari
En ny skattereform - samtal utifrån Ingemar Hanssons tankar

Under år 2017 började Ingemar Hansson skissa på en ny skattereform. Tyvärr hann han inte färdigställa sitt förslag innan han hastigt gick bort i augusti 2018, men han hade hunnit en bit på vägen. Vid det här mötet diskuterades förslag till en skattereform utifrån det arbete Ingemar Hansson hade påbörjat. Vilken vägledning ger den ekonomiska forskningen vid utformningen av ett nytt skattesystem och vilka utmaningar finns för implementeringen av en reform? Dessa frågor diskuterades av forskarna Peter Englund, John Hassler och Spencer Bastani; praktikerna Katrin Westling Palm (GD Skatteverket) och Linda Haggren (avdelningschef Skatte- och tullavdelningen, Finansdepartementet); samt Erik Åsbrink (S) och Anders Borg (M). 
Läs mer om mötet här.

 

 

Vill du bli medlem i Föreningen och därmed få inbjudningar våra möten samt prenumeration av tidskriften Ekonomisk Debatt? Klicka här för medlemskap.

Nationalekonomiska Föreningens ändamål är att främja studier inom nationalekonomi samt genom föredrag, diskussioner och utgivande av skrifter bidra till utredande av frågor, som hör inom denna vetenskaps område.

Om du har frågor om föreningens verksamhet är du varmt välkommen att kontakta vår sekreterare Sara Davidsson som nås via sara.davidsson@nationalekonomi.se.