Möte 25 mars 

                              

Tid: måndag 25 mars, kl.19.00 - 20:30
Plats: Torsten, Handelshögskolan i Stockholm, Bertil Ohlins gata 5
För att kunna möta de höga förväntningarna som ställs på sjukvården, idag och i framtiden, måste digitaliserings möjligheter tillvaratas på bästa sätt. Vilka effekter på kvalitet och kostnader från digitalisering finns i forskningslitteraturen? Kan nätläkare avlasta primärvården?

Nationalekonomiska Föreningen har bjudit in fil dr Mårten Blix (Institutet för Näringslivsforskning) att tala om dessa frågor. Han har bl a författat rapporten ”Operation digitalisering - en ESO rapport om hälso- och sjukvården”. Den fullständiga rapporten finns att ladda ner här
Ulrika Winblad, docent i socialmedicinsk forskning vid Insitutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet kommenterar presentationen.
Under de senaste decennierna har den tekniska utvecklingen inom vård och omsorg varit omfattande. Digitaliseringen bärs fram av lika höga förväntningar nu som tidigare om en innovativ utveckling. Professor Britt Östlund (KTH, Institutionen för Medicinsk teknik och hälsosystem) har följt utvecklingen under trettio år. Hon menar att vi idag riskerar att falla i samma kända fallgropar som tidigare och föreslår hur vi kan undvika detta.
Hanna Mühlrad, fil dr vid Institutionen för nationalekonomi, Lunds universitet kommenterar.
Vänligen observera att mötet endast är öppet för Nationalekonomiska Föreningens medlemmar. Anmäl dig till mötet här. Läs mer om medlemskap här www.nationalekonomi.se/medlem
Om du har frågor om föreningens verksamhet är du välkommen att höra av dig till sekreterare Sara Davidsson på sara.davidsson@nationalekonomi.se.