Eklunds och Thulins genomsnitt beräknat årsvis ger insikter