Tid: 26 april, kl.8:30-9:30 
Plats: sal Ragnar, Handelshögskolan, Bertil Ohlins gata 5

 

Nationalekonomiska Föreningen bjuder in till seminarium för att uppmärksamma Myrdalspriset. Myrdalspriset delas ut av Swedbank för årets bästa artikel i Ekonomisk Debatt.

År 2018 gick priset till Mounir Karadja vid Uppsala universitet och Erik Prawitz vid Institutet för Näringslivsforskning för artikeln "Emigrationen till Amerika och den svenska arbetarrörelsen". Artikeln undersöker politiska effekter på hemorterna som följd av massutvandringen från Sverige till USA från 1800-talets mitt fram till första världskriget. Resultaten visar att utvandringen ledde till ökat medlemskap i fackföreningar och socialdemokratiska arbetarepartiet. Vidare ökade benägenheten att strejka och rösta på vänsterpartier i riksdagsval. Författarna finner även politiska förändringar i kommunerna, då emigrationsorter hade högre fattigvårdsutgifter och i större utsträckning bytte till representativ demokrati.

Anna Breman, chefsekonom Swedbank, delar ut priset.
Mounir Karadja, (UU) och Erik Prawitz (IFN) presenterar artikeln.
Lisa Pelling, utredningschef på Arena idé kommenterar.
Susanne Ackum, ordförande i Nationalekonomiska Föreningen modererar.

Vi bjuder på frukostsmörgås från kl.8.15. Vänligen anmäl dig till mötet senast den 24 april via den här länken.

Om du har frågor om föreningens verksamhet är du välkommen att höra av dig till vår sekreterare Sara Davidsson.