Vid mötet diskuterades utformningen av det svenska skolvalssystemet. Hur kan insikter från forskningen bidra till ett bättre fungerande system än vi har idag?

Tid: 27 augusti, kl.17.30-19.00
Plats: Sal Torsten, Handelshögskolan i Stockholm, Bertil Ohlins gata 5.

Professor Tommy Andersson (Lunds Universitet och Handelshögskolan i Stockholm ) är Sveriges ledande expert på matchningsteori. Vid detta möte presenterade han insikter från teorin och hur den kan ligga till grund för ett bättre utformat skolvalssystem med algoritmbaserade skolplaceringar.

Fil dr Dany Kessel (Södertörns Högskola och Institutet för Näringslivs Forskning) har disputerat med en avhandling om skolval. Kessel diskuterade hur de urvalsgrunder som varje skolvalssystem kräver kan och bör förändras.

Föredragen kommenterades av Erik Nilsson (S), statssekreterare på Utbildningsdepartementet, och riksdagsledamot Kristina Axén Olin (M), moderaternas utbildningspolitiska talesperson.
 
Samtalet modererades av Margnus Henrekson, vice ordförande i Nationalekonomiska Föreningen.
 
Om du har frågor om mötet eller föreningens verksamhet är du välkommen att kontakta föreningens sekreterare Sara Davidsson via sara.davidsson@nationalekonomi.se.