Bostadsmarknad och bostadspolitik

 

Vid Föreningens möte 22 oktober diskuteras bostadsmarknaden och bostadspolitik. En fråga är hur marknadshyror skulle kunna fungera och vilka effekter de skulle få.

Mötet är öppet för allmänheten. Observera att mötet hålls i Swedish House of Finance lokaler på Drottninggatan 98.

Vänligen anmäl dig via denna länk.

Tid: 22/10 kl.17.30-19.00

Plats: Swedish House of Finance, Drottninggatan 98. Första dörren till vänster på gården. Plan 4. 

Professor Hans Lind (Kungliga Tekniska Högskolan) har forskat om bostadsmarknaden under många år, om hyresregleringens effekter på bostadsbyggande och segregation, de kommunala bostadsföretagens roll och regelverk som styr planering och byggande. Lind kommer att diskutera hur hyresregleringar förändrats i andra länder och varför Sverige fortfarande har kvar en så långtgående reglering.

Professor Peter Englunds (Handelshögskolan i Stockholm) forskning har rört skatter, bostäder och finansiella kriser.

Professor Mats Persson (Institutet för Internationell ekonomi vid Stockholms universitet) forskar om offentlig ekonomi.

Englund och Persson kommer att diskutera fördelningseffekter av marknadshyror.

Föredragen kommenteras av Cecilia Enström Öst, forskare i nationalekonomi vid Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet, och Anna Granath Hansson, bostadsforskare vid Kungliga Tekniska högskolan.

Samtalet modereras av Astri Muren, ledamot i styrelsen för Nationalekonomiska Föreningen.

Om du har frågor om mötet eller föreningens verksamhet är du välkommen att kontakta föreningens sekreterare.