Bostadsmarknaden ‒ ett instrument för att välja grundskola?