Konkurrens ger både ökad dynamik och autonomi för universiteten och forskarna