Långsiktiga trender – viktiga pusselbitar i den penningpolitiska analysen