Unicorn Linguistics – språkgranskningar och översättningar

En språkgranskning bidrar till att höja kvaliteten på en text och kan vara avgörande för en artikels publicering. Unicorn Linguistics är ett företag specialiserat på språkgranskningar och översättningar (eng/sv/eng) inom nationalekonomi. Pris 350:-/timmen + moms (språkgranskningar), 380:-/timmen + moms (översättningar). Offerter lämnas snabbt för specifika texter. Referenser lämnas gärna på begäran. 

För mer information, kontakta Christina Lönnblad – e-post: unicornling@yahoo.com