Riskerar kommunernas tillväxtpolitik att göra mer skada än nytta?