Kan förebilder få fler kvinnor att utbilda sig i matematik, naturvetenskap och teknik?