Pasinettis vertikala produktivitet och svensk industris konkurrenskraft