Varför har lönerna utvecklats svagt och hur bör det samhällsekonomiska löneutrymmet beräknas?