Kinas medelklass kan konfronteras med påtagliga utmaningar – eller utmana själv