Kinas medelklass har i stor utsträckning vuxit upp i städerna och får sina inkomster genom lönearbete