Möte i samband med Myrdalspriset 

 

 

Nationalekonomiska Föreningen bjuder in till seminarium för att uppmärksamma Myrdalspriset som utdelas varje år av Swedbank för bästa artikel i Nationalekonomiska Föreningens tidskrift Ekonomisk Debatt.

Myrdalspriset 2019 går till Henrik Andersson och Kristoffer Jutvik (Uppsala universitet) för artikeln "Påverkar nationell migrationspolitik flyktingflöden?” (nr 3/2019). I artikeln undersöker författarna effekten av en policyförändring på antalet asylsökande från Syrien. Policyförändringen, som implementerades under hösten 2013, innebar att syriska asylsökande i Sverige gick från att tilldelas temporära uppehållstillstånd till permanenta uppehållstillstånd.

Henrik Andersson är doktor i nationalekonomi och verksam som forskare vid Statsvetenskapliga institutionen på Uppsala universitet. Kristoffer Jutvik är doktorand i statsvetenskap vid Institutet för bostads- och urbanforskning och vid Statsvetenskapliga institutionen på Uppsala universitet.

 

Tid: 12/3 kl.17.00-18.30

Plats: Swedish House of Finance, Drottninggatan 98

Mötet är öppet för allmänheten. Anmäl sker via denna länk.

 

Andreas Wallström, chefsekonom Swedbank, delar ut priset.
Henrik Andersson och Kristoffer Jutvik presenterar artikeln.
Kristof Tamas, kanslichef på Delegationen för migrationsstudier och med över 20 års erfarenhet och expertis inom internationellt och globalt samarbete på migrationsområdet med tonvikt på migration och arbetskraftsmigration, kommenterar.

Susanne Ackum, ordförande i Nationalekonomiska Föreningen, modererar.