Joshua S Goldstein och Staffan A Qvist: Klimatnyckeln – en fungerande lösning på världens största problem