De ekonomiska konsekvenserna av Coronaviruset

 

 

De ekonomiska konsekvenserna av Coronaviruset

Nationalekonomiska Föreningen bjuder in till ett webbaserat seminarium för att diskutera konsekvenserna av Coronaviruset sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

 

Mötet går att se i efterhand här.

 

Upplägg:

1. Vad händer? (45 min)

Mikro

 • Tjänsteföretag: Caroline Berg (ordf Axel Johnson AB)
 • Industrin: Staffan Bohman (ordf Electrolux)
 • Finansiella marknader: Anna Öster (Länsförsäkringar)

Makroprognos

Robert Bergqvist (SEB), Susanne Spector (Nordea) och Ylva Hedén Westerdahl (KI).  

Kommentarer på prognoserna: Karolina Ekholm (SU), Lars Calmfors (IIES), Lars Jonung (LU)

2. Vad görs och vad mer kan och bör göras? (75 min)

 • Finansiell stabilitet
  • Finansinspektionen: Erik Thedéen
  • Riksgälden: Hans Lindblad
 • Finanspolitik
  • Näringspolitik: Bo Becker (HHS), Magnus Henrekson (IFN), Per Strömberg (HHS)
  • Traditionell stabiliseringspolitik och kommentarer: John Hassler (IIES), Karolina Ekholm (SU), Lars Calmfors (IIES), Lars Jonung (LU) och Harry Flam (IIES).