Hur är det egentligen med den ekonomiska ojämlikheten?