Hur viktig är familjebakgrunden för ekonomiska utfall? En jämförelse av fyra ansatser